top of page
מידע שימושי מדד חוף התכלת

מידע שימושי
מדד חוף התכלת

ניתוח השתנות מחירי קרקע  במתחם חוף התכלת

ניתוח השתנות מחירי קרקע  במתחם חוף התכלת

סיכום נתוני שוק לשנת 2018  

גרף

19.9%-

5,124 ש"ח/מ"ר

57

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2018 (ינואר – דצמבר)

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

הסטוריה

5,262 ₪/מ"ר

101

ניתוח עסקאות שוק משנת 2015

7.24%+

5,643 ₪/מ"ר

47

ניתוח עסקאות שוק משנת 2016

גרף

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

13.37%+

6,398 ₪/מ"ר

60

ניתוח עסקאות שוק משנת 2017

גרף

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

תקופה

28.1%+

6,565 ש"ח/מ"ר

60

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2019 (ינואר –  דצמבר)

מס' עסקאות

סיכום נתוני שוק לשנת 2019 

מפת גושים חוף התכלת  להגדלה הקליקו על המפה 

מפת גושים חוף התכלת

להגדלה הקליקו על המפה 

bottom of page