הזמנה למפגש בעלי קרקע

במתחם חוף התכלת, הרצליה

הנכם מוזמנים למפגש זום מס' 3  שיתקיים

ביום ב',  19/4/2021, שעה 18:00

בתוכנית:

  • תובנות ראשוניות ממסמכי התוכנית

  • ניתוח ההקצאות הצפויות

  • דרישת היטל ההשבחה החדשה של עיריית הרצליה

  • המלצות לפעולות המשך

יועבר על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן ואורן אלבז

נשמח להפגש!

זימון לזום ישלח לנרשמים מקרב בעלי הקרקע ובני משפחותיהם