top of page
הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית חוף התכלת

הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית חוף התכלת

הקצאה משותפת עם חברי קבוצה, עדיפה לאין שיעור מהקצאה אקראית עם בעלי קרקע בלתי מאותרים מהארף ומחו" ל. 

 
היתרונות שבהצטרפות להסכם שיתוף פעולה:

      

לידיעתכם אנו עורכים מפגשים לקבוצות בעלי קרקע בשיתוף עם עורכי הדין של הקבוצה, ע"מ להציג את ההסכם

ולתת הסברים  על היתרונות שבהצטרפות להסכם.

תמונה הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית חוף התכלת
bottom of page