top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן, שמאי מקרקעין

החלטת שמאי מכריע ראשונה בעניין היטל השבחה בחוף התכלת הרצליה

עודכן: 23 ביוני 2021

בתאריך 21/6/2021 התפרסמה החלטת שמאי מכריע ראשונה, של השמאי המכריע דוד דדון, בעניין היטל ההשבחה מתוכנית הר/2200/ב. הוועדה במקומית הוציאה עד כה שתי שומות במתחם חוף התכלת: לחלקת קרקע מחוץ לתוואי הרק"ל ולחלקת קרקע בתוואי הרק"ל.

החלטת שמאי מכריע הראשונה עוסקת בחלקת קרקע מחוץ לתוואי הרק"ל.

הוועדה המקומית טענה שתכנית הר/2200ב' היא תוכנית משביחה מאחר והיא יוצרת מסגרת תכנונית לאיחוד וחלוקה עתידית ומאחר והיא מקדמת את הזמינות (ראו פוסט קודם שלי בנושא זה).


השמאי המכריע דחה את עמדת הוועדה המקומית וקבע שתוכנית הר/2200ב' אינה תוכנית משביחה ואין לגבות בגינה היטל השבחה מהסיבות הבאות:


1) השמאי המכריע דחה את הטענה שתוכנית הר/2200ב' שיפרה את הזמינות. הוא קבע שהיא לא השפיעה על הליכי התכנון של תוכנית הר/2200א' (תכנית חוף התכלת) שהתקדמו ומתקדמים במקביל עד היום.

2) השמאי המכריע דחה את הטענה כי לראשונה בתוכנית הר/2200 ב' נקבע מתחם חוף התכלת לאיחוד וחלוקה. לדבריו עוד בתוכנית הר/253א' משנת 1961 נקבע המתחם לאיחוד וחלוקה.

3) השמאי המכריע קבע כי כל תפקידה של תוכנית הר/2200/ב הייה למנוע תשלום פיצויי הפקעה לחלקות הקרקע בתוואי הרק"ל ולהכליל אותן בתחום האיחוד והחלוקה העתידי.

4) השמאי המכריע קבע שתוכנית הר/2200ב' לא קיצרה את הליכי התכנון של תוכנית חוף התכלת.

5) השמאי המכריע הביע דעתו שסכום ההשבחה ע"פ עמדת הוועדה המקומית הוא במקרה זה בלתי סביר (68.6% מהשווי במצב חדש), לאור העובדה שהתוכנית החדשה לא שינתה את ייעודי הקרקע, לא קידמה את הפיתוח במתחם ולא קבעה זכויות בניה. כל מטרתה הייתה לקבוע שחלקות הקרקע בתחום הרק"ל יזכו להיכלל במסגרת טבלאות האיזון העתידות ללא השפעה של הרק"ל.


* הברכות והקרדיט על התוצאה מסורים לשמאי המקרקעין שלומי מערבי שייצג את הבעלים בשומה הנגדית.


תם ולא נשלם

עדיין לא התקבלה הכרעת שמאי מכריע לגבי השומה הנוספת שנערכה לחלקת קרקע בתחום הרק"ל. הוועדה המקומית שיגרה בלון ניסוי והוציאה שומות היטל השבחה לשתי חלקות, כאשר במקביל היא מעכבת הוצאת דרישות תשלום לגבי כל מי שביצע עסקת מכר בשנה האחרונה. הוועדה המקומית מחשבת את צעדיה מחדש ובקרוב אני תקווה שתתפזר עננת אי הוודאות בנושא היטל ההשבחה מעל העסקאות שיבוצעו בתוכנית חוף התכלת.


289 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page